บริการ

บริการ
 

 

บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น มีบริการหลังการขายอย่างครบวงจรโดยพนักงานมืออาชีพ ใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้าและมุ่งมั่นให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดโดยยึดหลัก “ทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” บริการของเราเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อสินค้า จนกระทั่งถึงการติดตั้งสินค้า, startup และ commissioning, ซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่, และจัดฝึกอบรมพนักงานโดยทีมงานวิศวกรผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์
หมายเลขติดต่อ
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อพนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามประเภทสินค้าด้านล่าง 

สินค้าอิเล็กทรอนิคส์:
• เครื่องทำน้ำร้อน และ เครื่องเป่ามือซีเมนส์ โทร: +66 (0) 2710 3239
• ปั๊มน้ำเดวี่ โทร: +66 (0) 2710 3207

เครื่องปั้มน้ำและเครื่องจักร:
• ปั๊มน้ำดับเพลิง และ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โทร: +66 (0) 2710 3221 – 5

สินค้าพิเศษอื่นๆ:
• Hyperbaric Chamber: +66 (0) 2710 3294
 
 
Visitors: 72,605