เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าสินค้าวิศวกรรมชั้นนำจากยุโรป, สหรัฐอเมริกา, และอีกหลายประเทศทั่วโลก

บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท บี.กริม ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานและดำเนินธุรกิจอย่างหลากหลายครอบคลุมถึงธุรกิจพลังงาน, ระบบทำความเย็น, สุขภาพ, ไลฟ์สไตล์, การขนส่ง, และอสังหาริมทรัพย์ โดยเราเน้นการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อพัฒนาสังคมไทยมากว่า 130 ปีด้วยการเป็นทั้งคู่ค้าธุรกิจและเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในสาขาดังกล่าว ปัจจุบัน เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่สังคมไทยต่อไปด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโอบอ้อมอารี

สินค้าของ บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น ครอบคลุมถึงปั๊มน้ำอุตสาหกรรม และ ปั๊มดับเพลิงจาก Patterson, ระบบปรับอากาศจาก Carrier, และห้องปรับความดัน (Hyperbaric Chamber) จาก Reimers System
บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น ยังเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำและเครื่องทำน้ำอุ่นจาก Siemens รวมถึงปั๊มน้ำสำหรับอาคารที่พักอาศัย และ เครื่องกรองน้ำจากDavey Water Products Pty Ltd. (Australia) และMedium Voltage Switchgear และ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry-type Cast Resin Transformer) จากGeneral Electric (GE)

นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าและแบรนด์ชั้นนำระดับโลกแล้ว เรายังได้พัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดน้ำผ่านร้อนทันทียี่ห้อ “Heidel” เพื่อรองรับความพึงพอใจในการใช้งานของลูกค้า

Visitors: 72,605